Tłumacz języka migowego

Wszystkie nasze sklepy oferują usługę profesjonalnej komunikacji z osobami niedosłyszącymi oraz głuchymi. Przekład odbywa się przy wykorzystaniu tłumacza online, który rozumie wszystkie znaki systemu języka migowego i przekłada go na język polski. Z usługi można skorzystać niezależnie od pory dnia, ponieważ jest świadczona codziennie w godzinach otwarcia sklepu.

Dostępne usługi